I Ty możesz zostać Aktorem

I Ty możesz zostać Aktorem. Opolski Teatr Lalki i Aktora szykuje dwie lekcje teatralne!!!

Lekcje poprowadzą  aktorzy. Czas trwania  ok. 45 min. Limit uczestników to 30 osób (na każdą lekcję). Lekcje skierowane są i dostosowane zarówno dla uczniów gimnazjum jak i liceum.

I. Elementarne zadania aktorskie
To lekcja dla uczniów szkół średnich, która w doskonały sposób rozbudzi wyobraźnię wszystkich uczestników, nawet tych, które nie mają aspiracji aktorskich. Podczas warsztatowych zadań ruchowych z elementami pantomimy doskonalimy umiejętność pracy w zespole, przełamujemy nieśmiałość i zwiększamy poczucie własnej wartości oraz pracujemy nad wyrażaniem emocji. Taka lekcja, to doskonała nauka umiejętności radzenia sobie ze stresem – poznajemy ciekawe sposoby na zrelaksowanie ciała i umysłu oraz metody poprawy koncentracji i refleksu. Przy wspólnej teatralnej zabawie rozwijamy pamięć logiczną  i doskonalimy umiejętności indywidualnego odnalezienia się w niej podczas zajęć grupowych. Ta lekcja to doskonałe ćwiczenie ciała i umysłu.

Prowadząca lekcję: Mariola Ordak-Świątkiewicz (aktorka, reżyser)

II. Dykcja – sprawnie i poprawnie
Mowa jest jednym ze sposobów wyrażania naszych myśli, uczuć oraz środkiem komunikowania się między ludźmi. Wyrazistość mowy czyni z języka sprawne narzędzie porozumiewania się i wzbogaca wypowiedź o dodatkowe walory estetyczne. Dlatego powinniśmy dbać o nią szczególnie, dążąc do jej czystości, sprawności i perfekcji.
W czasie spotkania uczestnicy uświadomią sobie dlaczego powinniśmy mówić wyraźnie i dbać o sprawność naszego aparatu mowy. Uczniowie dowiedzą się jak powstaje dźwięk, zapoznają się z budową aparatu mowy i uświadomią sobie jakie narządy mowy odpowiadają za poprawną artykulację. Będziemy poznawać w sposób praktyczny proste, podstawowe ćwiczenia odpowiadające za poprawną dykcję i mówienie.
Głównym celem spotkania jest uwrażliwienie uczestników na poprawność językową. Lekcja dla uczniów gimnazjów ma charakter ćwiczeniowy, w pełni aktywizujący uczestników.

Prowadzący lekcję: Jan Chraboł i Krzysztof Jarota (aktorzy)

Terminy i dokładne rodziny znajdą się w PROGRAMIE TARGÓW
Serdecznie zapraszamy.