Spotkanie z Zaczarowanym Światem na stoisku RCRE

Spotkanie z Zaczarowanym Światem na stoisku RCRE :  Roboticum, humanicum i architecturium.

Konsultacje indywidualne z zakresu:

  • doradztwa edukacyjno-zawodowego,
  • szkolnictwa zawodowego
  • prawa oświatowego
  • nadzoru pedagogicznego
  • awansu zawodowego
  • programu Niwki
  • pomiaru dydaktycznego
  • metodyki nauczania

 

REGIONALNE CENTRUM ROZWOJU EDUKACJI - PLACÓWKA AKREDYTOWANA
Siedziba główna: 45-315 Opole, ul. Głogowska 27, tel.: +48774579895, fax: +48774552979
45-067 Opole, ul. Stanisława Dubois 36; Niwki, ul. Wiejska 17, 46-053 Chrząstowice
http://www.rcre.opolskie.plkontakt@rcre.opolskie.pl , REGON 000196718
NIP: 754 30 63 497, Bank Millenium S.A. O/Opole 43 1160 2202 0000 0002 1633 5541